Linné välkomnar dig!
Linnés Hammarby. Foto: Mats Wilhelm
Markerna runt Uppsala bär många spår av Carl von Linné. Här botaniserade han som ung student. Här ledde han som världsberömd professor svenska och utländska studenter på åtta exkursionsstigar runt staden, de så kallade Herbationes Upsalienses. Här köpte han Hammarby säteri, där han bodde med familjen varje sommar under sina sista tjugo år. På Hammarby bedrev han forskning och undervisning, anlade en botanisk trädgård och byggde ett museum till sina samlingar.

Uppsalatraktens landskap bär på ett historiskt arv av högsta internationella värde. Samverkansprojektet Linnés Historiska Landskap vill uppmärksamma och bevara dessa spår. Ännu finns mycket bevarat sedan Linnés dagar i form av byggnader, växter, vägar och jordbruksmarker. Vi vill göra landskapet tillgängligt för besökare, och framhäva platsernas autenticitet och atmosfär.

För att få fram fullödiga presentationer av det linneanska landskapet har vi arbetat tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt. Vi samarbetar också med en grupp konstnärer som tolkar Linné och hans landskap. Liksom Linné själv beskrev vetenskapen med ett målande språk för att beröra åhörarnas sinnen, vill vi använda både vetenskapliga och konstnärliga uttryck för att förmedla kunskap om det linneanska landskapet.

Välkommen till Linnés Historiska Landskap!
 
Våra finansiärer
  • Linnean Society of London
  • Sparbanksstiftelsen Upland
  • Uppsala Kommun
  • Kulturfonden i Uppsala
  •