Nya Salamanderdammar vid Gränby Linnéminne
På bilderna jobbar Bosse Jansson vid i Parkgruppen, Uppsala kommun. Foto: Sofie Blomgren.
Har du promenerat vid Gränby och funderat över vad det är för runda vattenfyllda hål som tillkommit i området? Under hösten 2008 har Uppsala kommun arbetat med att anlägga nya salamanderdammar vid Gränby Linnéminne. Det är tre nya dammar som anlagts och innan kylan kom planterade parkgruppen Fackelblomster (Lythrum salicaria), Stor Igelknopp (Spaganium erectum), Mannagräs (Glyceria fluitans) och Svärdsliljor (Iris pseudacorus) i vattenkanten.

Tanken är att de fridlysta vattensalamandrarna ska hitta till dammarna på egen hand. Dammarna kommer också fungera som förökningsplats för åkergrodor, sländor och dykbaggar samt ny jaktmark för snokar. Detta kommer bidra till att biodiversiteten i Sara Stina von Linnés jordbruksmarken bibehålls vilket Linnés Historiska Landskap anser är viktigt och glädjande.

Läs mer om Större vattensalamander i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer:
Länk till pdf-fil (62 sidor, 1,9 Mb).
 
Tillbaka