Beskyddare, bidragsgivare och sponsorer
Foto: Björn Tingström
 
Beskyddare: Landshövding Anders Björck
Mentor: Med.Dr.h.c. Anders Wall

Sällskapet stöds av: The Linnean Society i London

Hedersmedlemar: Prins Carl Philip, Rosemary Wise (Oxford U.K), Hans Odöö (Uppsala), Monica Knutson (Uppsala)

Våra sponsorer och bidragsgivare
Sponsorerna bidrar till sällskapets löpande verksamhet och olika aktiviteter på Hammarby.

Vi vill rikta ett stort tack till följande generösa bidragsgivare:
  • Wise Production, Rosemary Wise
  • Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Kopieringshörnan AB
  • Björn Tingström Bild&Web, Uppsala