Sällskapet
Kalvhagen vid Hammarby. Foto: Björn Tingström
Vänföreningen Sällskapet Linnés Hammarby arbetar ideellt med olika insatser på Hammarby. Vi vill med vår verksamhet stödja huvudmännens bevarande och utveckling av byggnadsminnet och kulturreservatet till glädje för alla besökare från när och fjärran som kommer till Linnés Hammarby.

Sällskapet består av stödmedlemmar, ett antal arbetsgrupper, samt en styrelse.

Sällskapet medlemmar har intressen och kunskaper inom en rad olika områden. En del arbete utförs kontinuerligt och efter de behov som uppstår under ett år. Annat arbete sker ofta i samverkan med andra aktörer och verksamma på Hammarby.

Medlemmar i Sällskapet Linnés Hammarby, har fri entré mot uppvisande av medlemskort. Visningar ingår i entréavgiften.

Volontärsverksamheten på Hammarby behövs dels under någonra dagar i april samt i samband med säsongsavslutningen i september. Förutom att bistå med allmän trädgårdsskötsel, ansvarar vi för Linnés runsten och håller efter Sara Lisas körvel, som sprider sig.
 
Styrelse
Eeva Lakomaa ordförande, t.f. kassör, 070-996 92 33
Vita Rodling vice ordförande
Claes Gille sekreterare
Britt-Louise Pettersson ledamot
Birgitta Brattå ledamot
Anders Stehn ledamot
Gerd Sjödin ledamot
Jan Cederholm ledamot
Monica Knutson ledamot
Revisorer
Per Urban Trogen ordinarie
Elisabeth Arwidsson revisorssuppleant
Valberedning
Barbro Håkansson (sammankallande), Åke Bruce, Monica Knutson
Hedersmedlemar
Prins Carl Philip, Rosemary Wise (Oxford U.K), Hans Odöö (Uppsala), Monica Knutson (Uppsala)
Sakkunnig
Kristofer de Korostenski, Linnés Hammarby
Tel 018-32 63 24