Projekt på Hammarby
Foto: Björn Tingström
Arbetet i våra projekt, som i vissa fall sker i samråd med Uppsala universitet och Länsstyrelsen i Uppsala län, är en ständigt pågående process.
 
Hortus Sibiricus
Hortus Sibiricus är den anlagda trädgård där Carl von Linné hade sina sibiriska växter. Under lång tid har vissa växter med mer aggressivt växtsätt tagit över utrymmet. Vi är med och förändrar miljön för de växter som finns kvar genom att rensa och omplacera. Vi arbetar också för att sprida Linnés trollsmultron över området. På sikt kommer varje växt att ha en skylt med namn och historia.
Kontaktperson: Gunilla Anderman

Körvelprojektet
Carl von Linnés hustru Sara-Lisa odlade körvel till husbehov. Under årens lopp har växten spritt sig till att täcka stora områden i parken. Vi rensar varje år plantorna från frökapslar för att förhindra spridningen.
Vi har också ett område i parken som vi bevakar under en treårsperiod. På detta område grävde vi 2004 upp körvelplantorna med rötterna och fram till hösten 2007 kommer vi hålla efter spridningen här.
Samtidigt rensade vi detta område från frösådda plantor av ask och lönn. Under treårsperioden vill vi nu se vad som händer med fröbanken (dvs de frön som ligger i jorden men inte fått tillräckliga växtbetingelser på grund av körveln).
Jämsides genomför universitetet en ekologisk undersökning av parken.
Kontaktperson: Monica Knutson

Fågelprojektet
Fågelprojektet började sommaren 2005, då vi vi satte upp fågelholkar i parken sponsrade av privatpersoner. I mars 2009 sattes ytterligare holkar upp i kulturreservatet kring Linnés Hammarby.
Kontaktperson: Vakant