Länkar
Foto: Björn Tingström
Linnés Hammarby www.hammarby.uu.se
Linnés Historiska Landskap www.linnaeanlandscapes.org  
Linnés växter på Hammarby www.botan.uu.se/vih/vih_start.html  
Kulturreservatet Linnés Hammarby www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kulturreservat/Pages/default.aspx  
Danmarks hembygdsförening www.hembygd.se/danmark/  
Linnestigarna www.linnestigarna.se/  
Botaniska Trädgården www.botan.uu.se  
Linnéträdgården www.linnaeus.uu.se  
Linné on line www.linnaeus.uu.se/online  
Linnébreven www.linnaeus.c18.net  
The Linnean Society, London www.linnean.org  
Linnéherbariet i Stockholm (S-LINN) linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.se  
Linnés Råshult i Småland www.linnesrashult.se  
Svenska Linnésällskapet www.linnaeus.se  
Linnés Sävja www.hembygd.se/danmark/  
Linnés Vänner www.linnesvanner.se  
Stiftelsen Orangeri & Kunskapscentrum Carl von Linné (Älmhult) linnaeus.nu  
Kungliga Vetenskapsakademien www.kva.se