Linnés Hammarby
Som en pärla bland Linnéminnen tronar Linnés Hammarby på Uppsalaslätten, den gård där Carl von Linné kunde bygga sig ett hem. Till Hammarby flyttade han sina unika samlingar, och där bedrev han forskning och undervisning. Idag står hans arbetsrum kvar som när han levde. Detta är en världsunik historisk miljö med talrika genuina spår från 1700-talet. Verksamheten drivs av Uppsala universitet.

På sommaren är Hammarby ett prunkande blomsterhav. Foto: Mats Wilhelm
Linnés Hammarby är skyddat både som statligt byggnadsminne och som kulturreservat. Huvudansvariga för förvaltningen är Statens fastighetsverk (SFV) och Länsstyrelsen.

Uppsala Universitet, genom Botaniska trädgården, ansvarar för skötsel och drift inom byggnadsminnet.

Länsstyrelsen ansvarar för skötsel och drift av kulturreservatet. Mer information kan fås via Botaniska trädgården och Länsstyrelsen i Uppsala